அதிதியும் 5 கேள்விகளும்|EP – 2

In this video

24/05/2020

இதழ் TNTR ஊடகம் வழங்கும்
அதிதியும் 5 கேள்விகளும்(பகுதி2)
இன்றைய அதிதி
நெதர்லாந்துவாழ் ஈழத்தமிழர்,
ஆன்மிகஉதயம் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் மற்றும் இயக்குனர்,சிறந்த சமூக செயற்பாட்டாளர்
திரு அன்டன் ஜெயக்குமார் அவர்கள்.
நிகழ்ச்சியைத்தொகுத்து வழங்குபவர் நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திருமதி சுஜி ரமேஷ்.கேள்விகள் தொடுத்துப்பல உள்ளார்ந்த விடயங்களை அவரிடமிருந்து பெற்று நமக்காக வழங்குகின்றார்.💖💖💖💖💖💖

(Visited 7 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *