இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும்|சங்கீதகலாகீர்த்தி| 18.06.2021

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும் “சங்கீதகலாகீர்த்தி” ( 18.06.2021 )

சாத்திரிய இசை போட்டிநிகழ்ச்சி. நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திருமதி ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர் அவர்களின் தொகுப்பில் வெற்றிகரமாக அரையிறுதிச்சுற்றுப்போட்டிகள் முடிவடைந்து இன்று முதல் இறுதிச் சுற்று

போட்டியாளர்-பிரான்ஸிலிருந்து ரொஷான் இராசலிங்கம்

நடுவர்கள்..

1.இசைக்கலைமணி, சங்கீத கலாவித்தகர் திருமதி விஜயலக்ஷ்மி போஜராஜசர்மா(ஜெர்மனி)

2.யாழ் நுண்கலைக் கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் சங்கீத கலாநிதி முனைவர் சுகன்யா அரவிந்தன்(இலங்கை)

3.வர்ணம் இசைக்கல்லூரி அதிபர் சங்கீத மிருதங்க கலாவித்தகர் இசைக்கலைமணி வர்ண ராமேஸ்வரன்(கனடா)

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *