இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும்|சங்கீதகலாகீர்த்தி| 02.07.2021

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும் “சங்கீதகலாகீர்த்தி” ( 02.07.2021 )

இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும் “சங்கீதகலாகீர்த்தி” சாத்திரிய இசை போட்டிநிகழ்ச்சி.

நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திருமதி ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர் அவர்களின் தொகுப்பில் வெற்றிகரமாக அரையிறுதிச்சுற்றுப்போட்டிகள் முடிவடைந்து இன்று இறுதிச் சுற்று

போட்டியாளர்-நோர்வே யில் இருந்து வாரணன் வரதலிங்கம்நடுவர்கள்..

1.இசைக்கலைமணி, சங்கீத கலாவித்தகர் திருமதி விஜயலக்ஷ்மி போஜராஜசர்மா(ஜெர்மனி)

2.யாழ் நுண்கலைக் கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் சங்கீத கலாநிதி முனைவர் சுகன்யா அரவிந்தன்(இலங்கை)

3.வர்ணம் இசைக்கல்லூரி அதிபர் சங்கீத மிருதங்க கலாவித்தகர் இசைக்கலைமணி வர்ண ராமேஸ்வரன்(கனடா)

(Visited 6 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *