இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும்|சங்கீதகலாகீர்த்தி| 03.05.2021

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும் “சங்கீதகலாகீர்த்தி” ( 03.05.2021 )

சாத்திரிய இசை போட்டிநிகழ்ச்சியில் நடுவராக கலந்து சிறப்பித்த ஜெர்மனி லஸ்யப்ரிய நுண்கலைக் கழக கர்நாடக சங்கீத இசை ஆசிரியர்பாலாஜி சுவாமிநாதன்அவர்களின் வாழ்த்துச்செய்தியும் அவரின் ஓர் இனிய பாடலும்….

(Visited 15 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *