இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும்|சங்கீதகலாகீர்த்தி| 07.05.2021

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும் “சங்கீதகலாகீர்த்தி” ( 07.05.2021 )

நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திருமதி ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர் அவர்களின் தொகுப்பில் வெற்றிகரமாக முதல் சுற்றுப்போட்டிகள் நிறைவடைந்து இரண்டாவது சுற்றுப்போட்டில் இன்று

போட்டியாளர்கள்

1.துவாரகா ரவிசங்கர்

2.சரண்யா ஜெயமோகன்

நடுவர்கள்

1) இசைக்கலைமானி, சங்கீத கலா வித்தகர் திருமதி பிரசாந்தி நிரஞ்சன்-கனடா

2) இசைக்கலைமானி திருமதி ஜெயகௌரி செல்வமோகன் – இலங்கை

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *