இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும்|சங்கீதகலாகீர்த்தி| 28.05.2021

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும் “சங்கீதகலாகீர்த்தி” ( 28.05.2021 )

நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திருமதி ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர் அவர்களின் தொகுப்பில் வெற்றிகரமாக அரையிறுதிச்சுற்றுப்போட்டிகள் முடிவடைந்து இன்று முடிவுகளுடன் கூடவே நடுவர்களின் சிறப்பு இசைப்படைப்புகளுடன்……. விரைவில் இறுதிச்சுற்று

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *