இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும்|சங்கீதகலாகீர்த்தி| 14.06.2021

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் மகிழ்வோடு வழங்கும் “சங்கீதகலாகீர்த்தி” ( 14.06.2021 )

சாத்திரிய இசை போட்டிநிகழ்ச்சி. நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திருமதி ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர் அவர்களின் தொகுப்பில் வெற்றிகரமாக அரையிறுதிச்சுற்றுப்போட்டிகள் முடிவடைந்து இன்று முடிவுகளுடன் கூடவே நடுவர்களின் சிறப்பு இசைப்படைப்புகளுடன்……. 👌👌👌👌❤️🙂 விரைவில் இறுதிச்சுற்று. ❤️

(Visited 3 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *