இதழ் TNTR தொலைக்காட்சிச் செய்திகள் | 20/03/2021 (வாரச்செய்திகளின் தொகுப்பு)

In this video

 20/03/2021 (வாரச்செய்திகளின் தொகுப்பு)
  • வாசிப்பவர் – அனுசுயா ஆனந்தரூபன்
  • தகவல் திரட்டு – ரவிசக்தி ரவிச்சந்திரன் , குமாரதாசன் கார்த்திகேசு
  • குரல் வழங்கியோர்- கர்ணன் சின்னத்தம்பி, ரவிசக்தி ரவிச்சந்திரன் , ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர்
(Visited 6 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *