சந்தம் சொல்லும் சிந்து | Ithazh TNTR | (29/03/2021)

இதழ் வானொலி வழங்கும் சந்தம் சொல்லும் சிந்து

இதழ் TNTR வழங்கும் “சந்தம் சொல்லும் சிந்து” (29.03.2021) நமக்கு உரிய சிறப்பான அடையாளமான நாட்டார் பாடல்களின் தொகுப்போடும் அது பற்றிய மேலதிக தகவல் தொகுப்புடனும் நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திரு கர்ணன் சின்னத்தம்பி 🙂🙂🙂🙂💖❤️❤️❤️❤️

நிகழ்ச்சி தொகுப்பு – திரு கர்ணன் சின்னத்தம்பி

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *