சொற் காடு | EP – 24

In this video

இதழ் TNTR ஊடகம் வழங்கும் “சொற்காடு ” நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் தமிழாசான் திரு ப.தியான், தமிழ் மொழியின் ஆழம் தேடி முத்துக்களாய் பல விடயங்கள் தொகுத்தெடுத்து நமக்காய் வழங்கும் பயன்மிகு நிகழ்ச்சி இது.

(Visited 12 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *