தன்னிலை அரசியல் | EP – 14

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் தன்னிலை அரசியல்

இதழ் TNTR ஊடகம் வழங்கும் “தன்னிலை அரசியல் “பகுதி 1” இன்று அரசியல் ஆய்வாளர் திரு மயில்வாகனம் அருள்குமார் அவர்கள் நாட்டின் சமகால அரசியல் பற்றியும் தொடர்ந்து நமது பல்வேறு கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் தான் நோக்கும் திடமான அரசியல் பார்வையினூடு விளங்க வைக்கிறார். கேட்போம், சிந்திப்போம், தெளிவடைவோம்.

(Visited 8 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *