தன்னிலை அரசியல் | EP – 15

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் தன்னிலை அரசியல்

(01.04.2021)இதழ் TNTR தொலைக்காட்சி வழங்கும் “தன்னிலை அரசியல்” இன்றைய நேர்காணலில் பிரான்சு, “தமிழீழ மக்கள் பேரவைப்பொறுப்பாளரும், அனைத்துலக ஈழத்தமிழர் அவையின் வெளிவிவகாரத்தொடர்பாளருமான திரு திருச்சோதி திருக்குலசிங்கம் அவர்கள் கலந்து கொள்கிறா

(Visited 2 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *