தலைக்கோல் அரங்கு | EP – 2

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் தலைக்கோல் அரங்கு

உலகவாழ் தமிழ் ஆடல்கலை மாணவர்களுக்கான போட்டி நிகழ்ச்சி.
ஞாயிறு தோறும்……
நிதழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்புடன்
நடன ஆசிரியை
திருமதி சாந்தி ரவீந்திரன்(நெதர்லாந்து)….

(Visited 17 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *