வில்லங்கச் சொல்லம்பு | இதழ் TNTR || (06/03/2021)

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் நம் வாழ்க்கையில் நிகழ்கின்ற சம்பவங்களை நகைச்சுவை பாங்கில் சொல்லும் ஓர் நிகழ்ச்சி …. நிகழ்ச்சியை தொடுப்பவர் ஸ்பீக்கர் மணியம்… யார் இந்த ஸ்பீக்கர் மணியம் வாருங்கள் பார்ப்போம்….

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *