வில்லங்கச் சொல்லம்பு | 30/01/2020

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சி முதல் முறையாக நம் வாழ்க்கையில் நிகழ்கின்ற சம்பவங்களை நகைச்சுவை பாங்கில் சொல்லும் ஓர் நிகழ்ச்சி….

நிகழ்ச்சியை தொடுப்பவர் ஸ்பீக்கர் மணியம்… யார் இந்த ஸ்பீக்கர் மணியம் வாருங்கள் பார்ப்போம்….

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *