நலம் தரும் சொல் | EP – 19

இதழ் வானொலி வழங்கும் நலம் தரும் சொல்

இதழ் TNTR வழங்கும் “நலம் தரும் சொல் ” வழங்குகின்றார் தமிழ்நாடு தருமபுரி மாவட்டத்திலிருந்து நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திரு பாலாஜி ஷர்மா. நன்மொழியோடு ஆரம்பித்து நல்வாரமாக அமையட்டும் அனைவருக்கும்.

நிகழ்ச்சி தொகுப்பு – பாலாஜி ஷர்மா

(Visited 9 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *