படித்ததில் பிடித்தது |(23/07/2020)

இதழ் TNTR வழங்கும். படித்ததில் பிடித்தது.

தான் அறிந்த விடயத்தை நமக்கும் சொல்கிறார் லண்டனிலிருந்து திருமதி ராஜி திருச்செல்வம். தமிழின் மேன்மைமிகு அடையாளம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள். அதிலும் குடிமக்கள் காப்பியமான சிலப்பதிகாரம் சிறப்பானது.ராஜி சொல்லும் இந்த விடயங்கள் உங்களோடு சேர்ந்து உங்கள் பிள்ளைகளும் அறியவேண்டியவை . கேளுங்கள். பிள்ளைகளை கேட்கவையுங்கள் பெற்றோரே.🙂🙂❤️❤️💖💖💖💖💖❤️❤️❤️

(Visited 64 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *