படித்ததில் பிடித்தது |(06/08/2020)

இதழ் TNTR வழங்கும். படித்ததில் பிடித்தது.

வழங்குகின்றார் நமது ஊடக புதிய தொகுப்பாளினி திருமதி அஜந்தன் ஜொய்சா. ஆரம்பமே அசத்தலாய் நம் மூத்த மொழியாம் தமிழன்னையின் இருப்பின் தேடலாய்……கேட்டு இரசிக்க வாருங்கள். 🙂🙂💖❤️💖💖❤️❤️❤️💖💖❤️

(Visited 4 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *