Ad banner
Ad banner

சங்கீத கலாகீர்த்தி | EP – 11

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் “சங்கீத கலா கீர்த்தி” சாத்திரிய இசைக்கலைஞர்களுக்கான போட்டி நிகழ்ச்சி. மேலும் மூன்று திறமையான போட்டியாளர்கள், அவர்களுக்கான இன்றையே இரண்டாவது போட்டி… நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர். நடுவராக தென்னிந்திய இசைக்கலைஞர் Dr. சுதாரகுநாதனின் மேற்பார்வையில் இயங்கும் சுராலயம் இசைக்கல்லூரி அதிபர் மற்றும் இசை ஆசிரியை திருமதி ரேவதி உமாகாந்தன் சிறப்பிக்கும் சங்கீத காலகீர்த்தி….

(Visited 6 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *