Ad banner
Ad banner

சங்கீத கலாகீர்த்தி | EP – 9

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் “சங்கீத கலா கீர்த்தி” சாத்திரிய இசைக்கலைஞர்களுக்கான போட்டி நிகழ்ச்சி. மூன்று திறமையான போட்டியாளர்கள், அவர்களுக்கான இன்றையே மூன்றாவது போட்டி… நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் ஜெயதர்ஷினி சிவசங்கர். நடுவராக “இசைக்கலைமணி” , “இசை பணி எழிலி” சிறீமதி தர்மினி. திஷ்யன் சிறப்பிக்கும் சங்கீத காலகீர்த்தி….

(Visited 2 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *