என் வெற்றி என் கையில் | EP – 1

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் என் வெற்றி என் கையில்

இதழ் TNTR தொலைக்காட்சியில்
இன்றிலிருந்து புதிய நிகழ்ச்சி
ஒவ்வொரு நாளும் காலையில்
“என் வெற்றி என் கையில்”.
புத்துணர்வு தரும் நற்கருத்துப்பகிர்தலுடன் நமது இதழ் ஊடகத்தொகுப்பாளர் திரு பிரகாஷ் ராஜன் வழங்கும் பயன்மிகு நிகழ்ச்சியினை உள்வாங்குவோம்.

(Visited 19 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *