என் வெற்றி என் கையில் | EP – 3

In this video

இதழ் TNTR வழங்கும் என் வெற்றி என் கையில்

நாளொன்றை நேர்மறையெண்ணங்களுடன் ஆரம்பிக்க நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திரு பிரகாஷ் ராஜன் வழங்கும் ஊக்கமான கருத்துகள்…கேட்போம்.உற்சாகமாய் தொடரும் நாளை நன்னாளாக்குவோம்…

(Visited 19 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *