என் வெற்றி என் கையில் | EP – 6

In this video

வழங்குபவர் நமது இதழ் ஊடகத்தொகுப்பாளர்
திரு பிரகாஷ் ராஜன்.
சிக்கலான வாழ்வின் நினைவுப்பக்கங்களின் முடிச்சவிழ்த்து இலகுவழி செல்ல இவர் கருத்துப்பகிர்தலும் நமக்குதவலாம். பார்ப்போம் கொஞ்சம்….மனதை இலகுவாக்கிப் பயன்பெறுவோம்

(Visited 11 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *