என் வெற்றி என் கையில் | EP – 9

In this video

எத்தனையோ சுமைகள் தாங்கிப்பயணிக்கும் மனதுக்கு,அவைநீக்கி இளைப்பாற நல்ல சிந்தனைகள் அவசியமாகின்றன.தான் தேடி பிறர்க்கும் வழங்கும் நமது ஊடகத்தொகுப்பாளர் திரு பிரகாஷின் முயற்சி அருமையானது.இன்று என்ன தேடல் அவர்வசம்?..வாருங்கள் அறிவோம்.

(Visited 13 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *